Bài đăng

Xây dựng chiến lược phát triển cơ sở đào tạo tại miền Trung của Trường Đại học Nội Vụ Hà Nội đến năm 2020

Title: Xây dựng chiến lược phát triển cơ sở đào tạo tại miền Trung của Trường Đại học Nội Vụ Hà Nội đến năm 2020Authors: Nguyễn, Thụy Ánh LyKeywords: Quản trị kinh doanh;Chiến lược phát triển;Cơ sở đào tạo;Quản lý điều hànhIssue Date: 2016Publisher: ĐHQGHNURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/9009Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Đo sự hài lòng của người dùng với hệ thống tin dựa trên web: Một nghiên cứu thực nghiệm: Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60480201

Title: Đo sự hài lòng của người dùng với hệ thống tin dựa trên web: Một nghiên cứu thực nghiệm: Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60480201Authors: Nguyễn, Cao ThếKeywords: Hệ thống Quản lý thông tin;Người dùng WebIssue Date: 2017Publisher: H.: Trường Đại học Công NghệAbstract: Trình bày khái niệm, thành phần, phân loại hệ thống thông tin dựa trên web Tổng quan về đo lường sự hài lòng của người dùng với hệ thống thông tin dựa trên web Tìm hiểu công cụ thường sử dụng để đo lường Thực nghiệm đo lường sự hài lòng của người dùng với hệ thống thông tin dựa trên web.Description: 44 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61244Appears in Collections:UET - Master Theses

Sự hài lòng của người dân với chất lượng của dịch vụ hành chính công (Nghiên cứu dịch vụ hành chính công tại văn phòng một cửa tỉnh Quảng Trị)

Title: Sự hài lòng của người dân với chất lượng của dịch vụ hành chính công (Nghiên cứu dịch vụ hành chính công tại văn phòng một cửa tỉnh Quảng Trị)Authors: Nguyễn, Thị Hồng LinhKeywords: Dịch vụ hành chính;Chất lượngIssue Date: 2016Publisher: H.: ĐHKHXH&NVDescription: 84 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33915Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Nghiên cứu quản lý rủi ro thiên tai trong bối cảnh biến đổi khí hậu tại tỉnh Lào Cai, Việt Nam : Luận văn ThS. Biến đổi khí hậu (Chương trình đào tạo thí điểm)

Title: Nghiên cứu quản lý rủi ro thiên tai trong bối cảnh biến đổi khí hậu tại tỉnh Lào Cai, Việt Nam : Luận văn ThS. Biến đổi khí hậu (Chương trình đào tạo thí điểm)Authors: Hoàng, Thị HiềnKeywords: Biến đổi khí hậu;Quản lý rủi roIssue Date: 2017Publisher: H.: Trường Đại học khoa họcTự nhiênAbstract: Lào Cai là một tỉnh miền núi biên giới phía Bắc Việt Nam có điều kiện tự nhiên đa dạng và phức tạp, mang nét đặc thù của một tỉnh miền núi. Trong những năm qua dưới tác động của biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh các hiện tượng thời tiết cực đoan và các loại hình rủi ro thiên tai như lốc xoáy, lũ lụt, lở đất, lũ quét, rét đậm rét hại kéo dài, cháy rừng quy mô lớn,… có xu hướng gia tăng cả về tần suất và cường độ. Nhằm nghiên cứu các loại hình thiên tai, đề xuất các biện pháp quản lý thiên tai trong bối cảnh biến đổi khí hậu tại tỉnh Lào Cai, đề tài tập trung vào 4 nội dung nghiên cứu chính:  Xác lập cơ sở lý luận của việc nghiên cứu rủi ro thiên tai trong bối cảnh biến đổi…

Local governance, social networks and REDD+ Lessons from Swidden communities in Vietnam

Title: Local governance, social networks and REDD+ Lessons from Swidden communities in VietnamAuthors: Moeliono, M.
Pham, T.T.
Le, N.D., (...)
Kallio, M.
Nguyen, D.T.Keywords: Local governance structure;Payments for environmental services (PES);Reducing emissions from deforestation and Forest degradation (REDD+);Swidden;VietnamIssue Date: 2016Publisher: Springer New York LLCCitation: ScopusAbstract: Swidden is often blamed for deforestation but research has shown that these traditional systems can have a role in maintaining and enhancing carbon stocks and therefore could be compatible with efforts such as payments for environmental services (PES) and Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) schemes in Vietnam. This would require that PES and REDD+ project developers build on existing local governance structures. In this paper we attempt to understand such structures though analysis of information and resource exchange in two communities in Vietnam, …

Đánh giá biến động sử dụng đất phục vụ quản lý đất đai thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội

Title: Đánh giá biến động sử dụng đất phục vụ quản lý đất đai thị xã Sơn Tây, thành phố Hà NộiAuthors: Nguyễn, Thị Vân ThùyKeywords: Quản lý đất đai;Đất đô thị;Sử dụng đấtIssue Date: 2014Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiCitation: 6 tr.Abstract: Nghiên cứu cơ sở lý luận của công tác sử dụng hợp lý đất đô thị. Điều tra, thu thập tài liệu, số liệu, bản đồ có liên quan đến khu vực nghiên cứu. Nghiên cứu về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội - những nhân tố ảnh hưởng tới sử dụng đất của khu vực nghiên cứu. Đánh giá thực trạng sử dụng đất của thị xã năm 2012, phân tích xu thế biến động các loại hình sử dụng đất khu vực nghiên cứu giai đoạn 2005 - 2012. Đề xuất định hướng và một số giải pháp sử dụng hợp lý đất đai của thị xã.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/9213Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Release of potassium accompanying the dissolution of rice straw phytolith

Title: Release of potassium accompanying the dissolution of rice straw phytolithAuthors: Nguyen, Minh Ngoc
Dultz, Stefan
Picardal, FlynnKeywords: Rice straw;;Phytolith;Silicon;PotassiumIssue Date: 2015Publisher: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, THE BOULEVARD, LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD OX5 1GB, ENGLANDCitation: ISIKNOWLEDGEAbstract: In rice, Si assimilated from the soil solution is deposited in inter- and intracellular spaces throughout the leaf and stems to form silicified structures (so-called phytoliths). Because K is also present in significant concentrations in rice stems and leaves, the question arises if K is immobilized in the mineralized silica during the precipitation of Si. This work determined whether desilification of the phytolith is a factor regulating K release by implementing batch experiments. Solubility of Si and K of the rice straw heated at different temperatures were examined to identify effect of pretreatment. Analyses of phytoliths using SEM-EDX a…