Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng mười một, 2017

Synthesis of ZnS:Mn- Fe3O4 bifunctional nanoparticles by inverse microemulsion method

Title: Synthesis of ZnS:Mn- Fe3O4 bifunctional nanoparticles by inverse microemulsion methodAuthors: Chu, Tien Dung
Luu, Manh Quynh
Nguyen, Phuong Linh
Nguyen, Hoang Luong
Nguyen, Hoang NamKeywords: ZnS:Mn;Fe3O4;Bifunctional nanoparticles;Inverse microemulsion;Magnetic materialsIssue Date: 2016Publisher: ĐHQGHNAbstract: ZnS:Mn- Fe3O4 bifunctional nanoparticles were synthesized by inverse microemulsion method for biomedicine applications. The bifunctional nanoparticles were combined from prepared ZnS:Mn and Fe3O4 nanoparticles in a SiO2 cover matrix. Results show that bifunctional nanoparticles, apart from exhibiting magnetism, have photoluminescence properties, which support the applications targeting biomedicine fluorescent diagnostics as well as magnetic cell sorting or drug delivery.Description: p. 200-203URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58332ISSN: 2468-2284Appears in Collections:Advanced Materials and Devices

Đảng lãnh đạo quan hệ kinh tế của Việt Nam với Hoa Kỳ từ năm 1995 đến năm 2015:Luận văn ThS. Nhân văn khác: 602203

Kết quả nghiên cứu của luận văn giúp người đọc hiểu rõ vai trò của Đảng trong xây dựng đường lối, chính sách kinh tế; góp phần vào công tác nghiên cứu, giảng dạy Lịch sử ĐCSVN, Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Hoa Kỳ thời kỳ toàn cầu hóa.

Title: Đảng lãnh đạo quan hệ kinh tế của Việt Nam với Hoa Kỳ từ năm 1995 đến năm 2015:Luận văn ThS. Nhân văn khác: 602203Authors: Nguyễn, Ngọc KhuêKeywords: Đảng cộng sản Việt Nam,Việt NamIssue Date: 2017Publisher: H.: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân vănAbstract: Kết quả nghiên cứu của luận văn giúp người đọc hiểu rõ vai trò của Đảng trong xây dựng đường lối, chính sách kinh tế; góp phần vào công tác nghiên cứu, giảng dạy Lịch sử ĐCSVN, Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Hoa Kỳ thời kỳ toàn cầu hóa.Description: 107 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60198Appears in Collections:USSH - Master Theses

The impact of energy and air emissions in a changing economic structure: Input-output approach

Carbon dioxide (CO2 ) emissions are considered as one of the main sources of climate change. The problem recently arises when we want to identify which are the most caused to CO2 emission or even which are the most environmentally harmful sectors. This paper presents an attempt for trying to estimate air emission when changing economic structure. The methodology used in the study is based on Miyazawa’s concept of the inter-relational income multiplier, it was designed to analyse the structure of income distribution by final demands in the standard Leontief’ s system.
Title: The impact of energy and air emissions in a changing economic structure: Input-output approachAuthors: Kobayashi, Kiyoshi
Bui, Trinh
Vu, Trung DienKeywords: Vietnam, input-output analysis, CO2emission, economic structureIssue Date: 2011Publisher: H. : ĐHQGHNSeries/Report no.: Vol. 27;No. 5E (2011)Abstract: Carbon dioxide (CO2 ) emissions are considered as one of the main sources of climate change. The prob…

Thiết kế các chủ đề tích hợp liên môn trong dạy học phần sinh học cơ thể động vật, Sinh học 11, Trung học phổ thông. Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn (Sinh học): 60 14 01 11

Title: Thiết kế các chủ đề tích hợp liên môn trong dạy học phần sinh học cơ thể động vật, Sinh học 11, Trung học phổ thông. Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn (Sinh học): 60 14 01 11Authors: Doãn, Thị PhươngKeywords: Sinh học,Thiết kế chủ đề tích hợp,Cơ thể động vật,Dạy và họcIssue Date: 2016Publisher: H. Trường Đại học Giáo dụcDescription: 99 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57721Appears in Collections:UEDU - Master Theses

Vi phạm pháp luật về giao kết hợp đồng lao động trong các Doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay: Luận văn ThS. Luật : 603801

Nghiên cứu nhằm góp phần hoàn thiện thêm những vấn đề lý luận về vi phạm giao kết hợp đồng lao động - Phân tích, đánh giá thực trạng quy định của pháp luật về vi phạm giao kết hợp đồng lao động trong các Doanh nghiệp Việt Nam hiện nay. - Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện pháp luật Việt Nam và hạn chế việc vi phạm pháp luật về giao kết hợp đồng lao động.

Title: Vi phạm pháp luật về giao kết hợp đồng lao động trong các Doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay: Luận văn ThS. Luật : 603801Authors: Lê, Văn MạnhKeywords: Luật lao động,Hợp đồng lao độngIssue Date: 2017Publisher: H.: Khoa LuậtAbstract: Nghiên cứu nhằm góp phần hoàn thiện thêm những vấn đề lý luận về vi phạm giao kết hợp đồng lao động - Phân tích, đánh giá thực trạng quy định của pháp luật về vi phạm giao kết hợp đồng lao động trong các Doanh nghiệp Việt Nam hiện nay. - Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện pháp luật Việt Nam và hạn chế việc vi phạm pháp luật về giao kết hợp đồng lao độngDescription: 96 tr.URI: http://rep…