Borat

Borat bao gồm các muối tự nhiên của axit boric và đã được biết đến từ rất lâu đời trong lịch sử. Gần 4000 năm trước, borax đã được chế tác vật trang điểm và bùa. Tên gọi borax xuất nguồn từ tiếng Arabia – būraq (ب ورق ), có nghĩa là trắng theo màu của borax. Lần đầu tiên borax được mang đến Châu Âu vào thế kỷ 18, khi đó nó được các thương nhân ở Tây Tạng và Kashmir cung cấp. Thế kỷ XIX là thời gian đặc biệt sôi động trong phát hiện và khai thác thương mại các mỏ borat, đầu tiên là ở Chile (Salar de Ascotan), sau đó là ở Mỹ (California) và Thổ Nhĩ Kỳ. Borat là một trong những nhóm khoáng chất công nghiệp được quan tâm nhất thế giới, Thành phần hóa học và cả cấu trúc tinh thể của chúng đều dị thường và phức tạp. Nhóm khoáng vật này đặc biệt lớn, mặc dầu các mỏ lớn không nhiều và xét từ quan điểm thương mại toàn cầu, thì chỉ 3 borat là borax, ulexit và colemanit là quan trọng nhất, mà Hoa Kỳ và Thổ Nhĩ Kỳ cung cấp tới 90% sản lượng của thế giới.

Title: 

Borat
Authors: Trịnh, Hân
Keywords: Địa chất và khoáng vật học
Thành phần hóa học
Nguồn gốc các mỏ borat
Công dụng
Issue Date: 2017
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Borat bao gồm các muối tự nhiên của axit boric và đã được biết đến từ rất lâu đời trong lịch sử. Gần 4000 năm trước, borax đã được chế tác vật trang điểm và bùa. Tên gọi borax xuất nguồn từ tiếng Arabia – būraq (ب ورق ), có nghĩa là trắng theo màu của borax. Lần đầu tiên borax được mang đến Châu Âu vào thế kỷ 18, khi đó nó được các thương nhân ở Tây Tạng và Kashmir cung cấp. Thế kỷ XIX là thời gian đặc biệt sôi động trong phát hiện và khai thác thương mại các mỏ borat, đầu tiên là ở Chile (Salar de Ascotan), sau đó là ở Mỹ (California) và Thổ Nhĩ Kỳ. Borat là một trong những nhóm khoáng chất công nghiệp được quan tâm nhất thế giới, Thành phần hóa học và cả cấu trúc tinh thể của chúng đều dị thường và phức tạp. Nhóm khoáng vật này đặc biệt lớn, mặc dầu các mỏ lớn không nhiều và xét từ quan điểm thương mại toàn cầu, thì chỉ 3 borat là borax, ulexit và colemanit là quan trọng nhất, mà Hoa Kỳ và Thổ Nhĩ Kỳ cung cấp tới 90% sản lượng của thế giới.
Description: 4 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18620
Appears in Collections:Thông tin địa chất và tài nguyên địa chất Việt Nam (LIC)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Quản lý đội ngũ công chức, viên chức của Tổng cục Dự trữ Nhà nước

Study of eta-eta ' mixing from measurement of B-(s)(0) -> J/psi eta((')) decay rates

Xây dựng chiến lược phát triển cơ sở đào tạo tại miền Trung của Trường Đại học Nội Vụ Hà Nội đến năm 2020