Địa hóa dầu mỏ

Thuật ngữ dầu mỏ thường được sử dụng để chỉ hydrocarbon dạng lỏng gặp trong tự nhiên. Chính xác hơn, thuật ngữ này phải được sử dụng cho tất cả các hỗn hợp các hợp chất hydrocarbon gặp trong tự nhiên, dù cho chúng ở dạng rắn, lỏng hay khí. Các dạng rắn gồm asphalt và các asphaltit; các dạng khí là các khí tự nhiên. Dầu thô là hợp với thuật ngữ dầu mỏ lỏng. Trong mục từ này chỉ tập trung vào thành phần và nguồn gốc của dầu thô

Title:

Địa hóa dầu mỏ
Authors: Nguyễn, Văn Phổ
Keywords: Thành phần của dầu mỏ
Nguồn gốc hữu cơ của dầu mỏ
Issue Date: 2017
Publisher: H. : ĐHQGHN
Citation: 2 tr.
Abstract: Thuật ngữ dầu mỏ thường được sử dụng để chỉ hydrocarbon dạng lỏng gặp trong tự nhiên. Chính xác hơn, thuật ngữ này phải được sử dụng cho tất cả các hỗn hợp các hợp chất hydrocarbon gặp trong tự nhiên, dù cho chúng ở dạng rắn, lỏng hay khí. Các dạng rắn gồm asphalt và các asphaltit; các dạng khí là các khí tự nhiên. Dầu thô là hợp với thuật ngữ dầu mỏ lỏng. Trong mục từ này chỉ tập trung vào thành phần và nguồn gốc của dầu thô
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18157
Appears in Collections:Thông tin địa chất và tài nguyên địa chất Việt Nam (LIC)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Sự hài lòng của người dân với chất lượng của dịch vụ hành chính công (Nghiên cứu dịch vụ hành chính công tại văn phòng một cửa tỉnh Quảng Trị)

Xây dựng chiến lược phát triển cơ sở đào tạo tại miền Trung của Trường Đại học Nội Vụ Hà Nội đến năm 2020

Đo sự hài lòng của người dùng với hệ thống tin dựa trên web: Một nghiên cứu thực nghiệm: Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60480201