Địa hóa dầu mỏ

Thuật ngữ dầu mỏ thường được sử dụng để chỉ hydrocarbon dạng lỏng gặp trong tự nhiên. Chính xác hơn, thuật ngữ này phải được sử dụng cho tất cả các hỗn hợp các hợp chất hydrocarbon gặp trong tự nhiên, dù cho chúng ở dạng rắn, lỏng hay khí. Các dạng rắn gồm asphalt và các asphaltit; các dạng khí là các khí tự nhiên. Dầu thô là hợp với thuật ngữ dầu mỏ lỏng. Trong mục từ này chỉ tập trung vào thành phần và nguồn gốc của dầu thô

Title:

Địa hóa dầu mỏ
Authors: Nguyễn, Văn Phổ
Keywords: Thành phần của dầu mỏ
Nguồn gốc hữu cơ của dầu mỏ
Issue Date: 2017
Publisher: H. : ĐHQGHN
Citation: 2 tr.
Abstract: Thuật ngữ dầu mỏ thường được sử dụng để chỉ hydrocarbon dạng lỏng gặp trong tự nhiên. Chính xác hơn, thuật ngữ này phải được sử dụng cho tất cả các hỗn hợp các hợp chất hydrocarbon gặp trong tự nhiên, dù cho chúng ở dạng rắn, lỏng hay khí. Các dạng rắn gồm asphalt và các asphaltit; các dạng khí là các khí tự nhiên. Dầu thô là hợp với thuật ngữ dầu mỏ lỏng. Trong mục từ này chỉ tập trung vào thành phần và nguồn gốc của dầu thô
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18157
Appears in Collections:Thông tin địa chất và tài nguyên địa chất Việt Nam (LIC)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Quản lý đội ngũ công chức, viên chức của Tổng cục Dự trữ Nhà nước

Study of eta-eta ' mixing from measurement of B-(s)(0) -> J/psi eta((')) decay rates

Xây dựng chiến lược phát triển cơ sở đào tạo tại miền Trung của Trường Đại học Nội Vụ Hà Nội đến năm 2020