Xây dựng chiến lược phát triển cơ sở đào tạo tại miền Trung của Trường Đại học Nội Vụ Hà Nội đến năm 2020

Title: Xây dựng chiến lược phát triển cơ sở đào tạo tại miền Trung của Trường Đại học Nội Vụ Hà Nội đến năm 2020
Authors: Nguyễn, Thụy Ánh Ly
Keywords: Quản trị kinh doanh;Chiến lược phát triển;Cơ sở đào tạo;Quản lý điều hành
Issue Date: 2016
Publisher: ĐHQGHN
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/9009
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Quản lý đội ngũ công chức, viên chức của Tổng cục Dự trữ Nhà nước

Study of eta-eta ' mixing from measurement of B-(s)(0) -> J/psi eta((')) decay rates