Quản trị kênh phân phối sản phẩm đồ nội thất của công ty TNHH MTV sản xuất đồ gỗ nội thất Minh Phát tại Thành phố Hồ Chí Minh


Title:

Quản trị kênh phân phối sản phẩm đồ nội thất của công ty TNHH MTV sản xuất đồ gỗ nội thất Minh Phát tại Thành phố Hồ Chí Minh
Other Titles: Distribution management of furniture products in Minh Phat Ltd Company in Ho Chi Minh City
Authors: Nguyễn, Quang Huy
Keywords: Kênh phân phối sản phẩm
Đồ nội thất
Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Quốc gia Hà nội
Citation: 77 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12358
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Quản lý đội ngũ công chức, viên chức của Tổng cục Dự trữ Nhà nước

Study of eta-eta ' mixing from measurement of B-(s)(0) -> J/psi eta((')) decay rates

Xây dựng chiến lược phát triển cơ sở đào tạo tại miền Trung của Trường Đại học Nội Vụ Hà Nội đến năm 2020