Quản trị kênh phân phối sản phẩm đồ nội thất của công ty TNHH MTV sản xuất đồ gỗ nội thất Minh Phát tại Thành phố Hồ Chí Minh


Title:

Quản trị kênh phân phối sản phẩm đồ nội thất của công ty TNHH MTV sản xuất đồ gỗ nội thất Minh Phát tại Thành phố Hồ Chí Minh
Other Titles: Distribution management of furniture products in Minh Phat Ltd Company in Ho Chi Minh City
Authors: Nguyễn, Quang Huy
Keywords: Kênh phân phối sản phẩm
Đồ nội thất
Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Quốc gia Hà nội
Citation: 77 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12358
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Sự hài lòng của người dân với chất lượng của dịch vụ hành chính công (Nghiên cứu dịch vụ hành chính công tại văn phòng một cửa tỉnh Quảng Trị)

Xây dựng chiến lược phát triển cơ sở đào tạo tại miền Trung của Trường Đại học Nội Vụ Hà Nội đến năm 2020

Đo sự hài lòng của người dùng với hệ thống tin dựa trên web: Một nghiên cứu thực nghiệm: Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60480201