Thức Ký Vân, một bài thơ tiếp nối tình thần thiền học trong ngôn hoàn của Dương Không Lộ

Trong số các Thiền sư làm thơ, có lẽ Sư Không Lộ là một hiện tượng thi ca độc đáo. Thuộc thế hệ thứ chín, dòng Thiền Quang Bích, với kiến thức uyên bác, nhà sư được người đời tương truyền là có phép thần thông. Sau khi rong ruổi nhiều nơi để tu tập giáo lý Thiền Tông, Mật Tông, thiền sư trở về quê nhà (Nam Định) dựng chùa Nghiêm Quang, thu nhận môn đồ. Sống giản dị, điềm đạm, không màng danh lợi, thiền sư là tấm gương đạo hạnh cho bao đời. Sư Không Lộ còn để lại hai bài thơ Thiền. Ngoài việc truyền giáo lý Thiền tông, bài Ngôn hoài còn dựng lên một con người khổng lồ về tư tưởng và khát vọng ...Title: 

Thức Ký Vân, một bài thơ tiếp nối tình thần thiền học trong ngôn hoàn của Dương Không Lộ
Authors: Nguyễn, Phạm Hùng
Keywords: Phật giáo
Văn học Phật giáo
Dương Không Lộ
Issue Date: 2007
Publisher: Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam
Description: Tạp chí Nghiên cứu Phật học - Số 1/2007; 3 tr. ; TNS07513
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53664
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Quản lý đội ngũ công chức, viên chức của Tổng cục Dự trữ Nhà nước

Study of eta-eta ' mixing from measurement of B-(s)(0) -> J/psi eta((')) decay rates

Xây dựng chiến lược phát triển cơ sở đào tạo tại miền Trung của Trường Đại học Nội Vụ Hà Nội đến năm 2020