Tìm hiểu quan hệ giữa toán học Việt Nam và toán học Trung Quốc thời kỳ phong kiến


Title:

Tìm hiểu quan hệ giữa toán học Việt Nam và toán học Trung Quốc thời kỳ phong kiến
Other Titles: Understanding the mathematical relationship between Vietnam and China mathematics feudal era
Authors: Vũ, Công Huân
Keywords: Phương pháp toán sơ cấp
Toán học
Việt Nam
Trung quốc
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: 74 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12030
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Sự hài lòng của người dân với chất lượng của dịch vụ hành chính công (Nghiên cứu dịch vụ hành chính công tại văn phòng một cửa tỉnh Quảng Trị)

Xây dựng chiến lược phát triển cơ sở đào tạo tại miền Trung của Trường Đại học Nội Vụ Hà Nội đến năm 2020

Đo sự hài lòng của người dùng với hệ thống tin dựa trên web: Một nghiên cứu thực nghiệm: Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60480201