Tìm hiểu quan hệ giữa toán học Việt Nam và toán học Trung Quốc thời kỳ phong kiến


Title:

Tìm hiểu quan hệ giữa toán học Việt Nam và toán học Trung Quốc thời kỳ phong kiến
Other Titles: Understanding the mathematical relationship between Vietnam and China mathematics feudal era
Authors: Vũ, Công Huân
Keywords: Phương pháp toán sơ cấp
Toán học
Việt Nam
Trung quốc
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: 74 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12030
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Quản lý đội ngũ công chức, viên chức của Tổng cục Dự trữ Nhà nước

Study of eta-eta ' mixing from measurement of B-(s)(0) -> J/psi eta((')) decay rates

Xây dựng chiến lược phát triển cơ sở đào tạo tại miền Trung của Trường Đại học Nội Vụ Hà Nội đến năm 2020