Hoạt động của tam pháp ty Triều Nguyễn (1802-1885)


Title: Hoạt động của tam pháp ty Triều Nguyễn(1802-1885)
Authors: Ngô, Đức Lập
Keywords: Phát triển bền vững
Triều Nguyễn
Pháp luật
Issue Date: 2013
Publisher: H. : ĐHQGHN
Description: 8 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25366
Appears in Collections:Việt Nam học (LIC)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Quản lý đội ngũ công chức, viên chức của Tổng cục Dự trữ Nhà nước

Study of eta-eta ' mixing from measurement of B-(s)(0) -> J/psi eta((')) decay rates

Xây dựng chiến lược phát triển cơ sở đào tạo tại miền Trung của Trường Đại học Nội Vụ Hà Nội đến năm 2020