Hoạt động của tam pháp ty Triều Nguyễn (1802-1885)


Title: Hoạt động của tam pháp ty Triều Nguyễn(1802-1885)
Authors: Ngô, Đức Lập
Keywords: Phát triển bền vững
Triều Nguyễn
Pháp luật
Issue Date: 2013
Publisher: H. : ĐHQGHN
Description: 8 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25366
Appears in Collections:Việt Nam học (LIC)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Sự hài lòng của người dân với chất lượng của dịch vụ hành chính công (Nghiên cứu dịch vụ hành chính công tại văn phòng một cửa tỉnh Quảng Trị)

Xây dựng chiến lược phát triển cơ sở đào tạo tại miền Trung của Trường Đại học Nội Vụ Hà Nội đến năm 2020

Đo sự hài lòng của người dùng với hệ thống tin dựa trên web: Một nghiên cứu thực nghiệm: Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60480201