Áp dụng pháp luật trong giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất tại tòa án nhân dân : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01

Title: Áp dụng pháp luật trong giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất tại tòa án nhân dân : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01
Authors: Phạm, Hồng Thái, 1953- , người hướng dẫn
Đỗ, Duy Khoa
Keywords: Pháp luật Việt Nam;Luật dân sự;Quyền sử dụng đất;Tranh chấp đất đai
Issue Date: 2014
Publisher: Khoa Luật
Abstract: Luận văn ThS. Lý luận và Lịch sử Nhà nước và Pháp luật -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
Phân tích cơ sở lý luận của việc áp dụng pháp luật trong hoạt động xét xử của Tòa án đối với các tranh chấp quyền sử dụng đất. Đánh giá chất lượng áp dụng pháp luật trong quá trình giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất tại Tòa án nhân dân từ năm 2007 đến (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/50132
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Quản lý đội ngũ công chức, viên chức của Tổng cục Dự trữ Nhà nước

Study of eta-eta ' mixing from measurement of B-(s)(0) -> J/psi eta((')) decay rates

Xây dựng chiến lược phát triển cơ sở đào tạo tại miền Trung của Trường Đại học Nội Vụ Hà Nội đến năm 2020