Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của Việt Nam: Nhân tố tác động và hàm ý chính sách: Luận án TS. Kinh tế học: 623101

Title: Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của Việt Nam: Nhân tố tác động và hàm ý chính sách: Luận án TS. Kinh tế học: 623101
Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Mai
Keywords: Đầu tư nước ngoài;Kinh tế quốc tế
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Trường Đại học Kinh tế
Abstract: Thứ nhất, về mặt lý thuyết, hệ thống hóa cơ sở lý luận về đầu tư trực tiếp nước ngoài và nhân tố tác động đến đầu tư trực tiếp nước ngoài. Thứ hai, về mặt thực tiễn: Dựa trên cơ sở lý luận về đầu tư trực tiếp nước ngoài, luận án phân tích các nhân tố tác động thúc đẩy đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của Việt Nam và đưa ra hàm ý chính sách đối với Chính phủ Việt Nam để thúc đẩy dòng vốn đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của Việt Nam.
Description: 179 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59283
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Sự hài lòng của người dân với chất lượng của dịch vụ hành chính công (Nghiên cứu dịch vụ hành chính công tại văn phòng một cửa tỉnh Quảng Trị)

Xây dựng chiến lược phát triển cơ sở đào tạo tại miền Trung của Trường Đại học Nội Vụ Hà Nội đến năm 2020

Đo sự hài lòng của người dùng với hệ thống tin dựa trên web: Một nghiên cứu thực nghiệm: Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60480201