Ứng dụng kỹ thuật sắc ký điện di mao quản phân tích Acesulfame-K, Saccharin, Aspartame trong đồ uống : Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 29

Title: Ứng dụng kỹ thuật sắc ký điện di mao quản phân tích Acesulfame-K, Saccharin, Aspartame trong đồ uống : Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 29
Authors: Lê, Thị Hồng Hảo , người hướng dẫn
Trần, Phúc Nghĩa
Keywords: Đường hóa học, Kỹ thuật sắc ký, Đồ uống, Hóa phân tích, Điện di mao quản
Issue Date: 2011
Publisher: ĐHKHTN
Abstract: 68 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Hóa phân tích -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Tập hợp các tài liệu phân tích định lượng đường hóa học trong nước và quốc tế. Nghiên cứu các điều kiện để xác định đồng thời aspartame, saccharin, acesulfame-K. Áp dụng phương pháp mới xây dựng để phân tích một số mẫu đồ uống, nước giải khát trên địa bàn (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38068
Appears in Collections:HUS - Master Theses

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Sự hài lòng của người dân với chất lượng của dịch vụ hành chính công (Nghiên cứu dịch vụ hành chính công tại văn phòng một cửa tỉnh Quảng Trị)

Xây dựng chiến lược phát triển cơ sở đào tạo tại miền Trung của Trường Đại học Nội Vụ Hà Nội đến năm 2020

Đo sự hài lòng của người dùng với hệ thống tin dựa trên web: Một nghiên cứu thực nghiệm: Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60480201