Nghiên cứu hiện trạng môi trường và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý mỏ than Khánh Hòa, tỉnh Thái Nguyên : Luận văn ThS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường: 60 85 02

Title: Nghiên cứu hiện trạng môi trường và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý mỏ than Khánh Hòa, tỉnh Thái Nguyên : Luận văn ThS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường: 60 85 02
Authors: Lưu, Đức Hải , người hướng dẫn
Dương, Thị Bích Hồng
Keywords: Khoa học môi trường,Ô nhiễm môi trường,Ô nhiễm không khí,Ô nhiễm nước,Quản lý mỏ than
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKHTN
Abstract: 102 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Khoa học môi trường -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Điều tra, khảo sát, thu thập thông tin về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội khu vực mỏ: Điều tra thu thập các thông tin tự nhiên (khí hậu, địa hình, thủy văn) và các thông tin kinh tế xã hội (hoạt động sản xuất, thu nhập, sức khỏe) tại khu vực mỏ. Quy mô (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38242
Appears in Collections:HUS - Master Theses

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Quản lý đội ngũ công chức, viên chức của Tổng cục Dự trữ Nhà nước

Study of eta-eta ' mixing from measurement of B-(s)(0) -> J/psi eta((')) decay rates

Xây dựng chiến lược phát triển cơ sở đào tạo tại miền Trung của Trường Đại học Nội Vụ Hà Nội đến năm 2020