Sử dụng kênh hình trong dạy học Sinh học 10 Trung học phổ thông. Luận văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Sinh học

Title: Sử dụng kênh hình trong dạy học Sinh học 10 Trung học phổ thông. Luận văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Sinh học
Other Titles: Use video channels in teaching Biology 10 High School.
Authors: Mẫn, Thị Hà
Keywords: Sinh học, Dạy và học, Phương tiện nghe nhìn, Sử dụng
Issue Date: 2016
Publisher: H. : Trường Đại học Giáo dục
Description: 113 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59189
Appears in Collections:UEDU - Master Theses

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Quản lý đội ngũ công chức, viên chức của Tổng cục Dự trữ Nhà nước

Study of eta-eta ' mixing from measurement of B-(s)(0) -> J/psi eta((')) decay rates

Xây dựng chiến lược phát triển cơ sở đào tạo tại miền Trung của Trường Đại học Nội Vụ Hà Nội đến năm 2020