Sử dụng kênh hình trong dạy học Sinh học 10 Trung học phổ thông. Luận văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Sinh học

Title: Sử dụng kênh hình trong dạy học Sinh học 10 Trung học phổ thông. Luận văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Sinh học
Other Titles: Use video channels in teaching Biology 10 High School.
Authors: Mẫn, Thị Hà
Keywords: Sinh học, Dạy và học, Phương tiện nghe nhìn, Sử dụng
Issue Date: 2016
Publisher: H. : Trường Đại học Giáo dục
Description: 113 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59189
Appears in Collections:UEDU - Master Theses

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Sự hài lòng của người dân với chất lượng của dịch vụ hành chính công (Nghiên cứu dịch vụ hành chính công tại văn phòng một cửa tỉnh Quảng Trị)

Xây dựng chiến lược phát triển cơ sở đào tạo tại miền Trung của Trường Đại học Nội Vụ Hà Nội đến năm 2020

Đo sự hài lòng của người dùng với hệ thống tin dựa trên web: Một nghiên cứu thực nghiệm: Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60480201