Đánh giá biến động sử dụng đất phục vụ quản lý đất đai thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội

Title: Đánh giá biến động sử dụng đất phục vụ quản lý đất đai thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội
Authors: Nguyễn, Thị Vân Thùy
Keywords: Quản lý đất đai;Đất đô thị;Sử dụng đất
Issue Date: 2014
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: 6 tr.
Abstract: Nghiên cứu cơ sở lý luận của công tác sử dụng hợp lý đất đô thị. Điều tra, thu thập tài liệu, số liệu, bản đồ có liên quan đến khu vực nghiên cứu. Nghiên cứu về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội - những nhân tố ảnh hưởng tới sử dụng đất của khu vực nghiên cứu. Đánh giá thực trạng sử dụng đất của thị xã năm 2012, phân tích xu thế biến động các loại hình sử dụng đất khu vực nghiên cứu giai đoạn 2005 - 2012. Đề xuất định hướng và một số giải pháp sử dụng hợp lý đất đai của thị xã.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/9213
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Quản lý đội ngũ công chức, viên chức của Tổng cục Dự trữ Nhà nước

Study of eta-eta ' mixing from measurement of B-(s)(0) -> J/psi eta((')) decay rates

Xây dựng chiến lược phát triển cơ sở đào tạo tại miền Trung của Trường Đại học Nội Vụ Hà Nội đến năm 2020