Đo sự hài lòng của người dùng với hệ thống tin dựa trên web: Một nghiên cứu thực nghiệm: Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60480201

Title: Đo sự hài lòng của người dùng với hệ thống tin dựa trên web: Một nghiên cứu thực nghiệm: Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60480201
Authors: Nguyễn, Cao Thế
Keywords: Hệ thống Quản lý thông tin;Người dùng Web
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Trường Đại học Công Nghệ
Abstract: Trình bày khái niệm, thành phần, phân loại hệ thống thông tin dựa trên web Tổng quan về đo lường sự hài lòng của người dùng với hệ thống thông tin dựa trên web Tìm hiểu công cụ thường sử dụng để đo lường Thực nghiệm đo lường sự hài lòng của người dùng với hệ thống thông tin dựa trên web.
Description: 44 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61244
Appears in Collections:UET - Master Theses

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Quản lý đội ngũ công chức, viên chức của Tổng cục Dự trữ Nhà nước

Study of eta-eta ' mixing from measurement of B-(s)(0) -> J/psi eta((')) decay rates

Xây dựng chiến lược phát triển cơ sở đào tạo tại miền Trung của Trường Đại học Nội Vụ Hà Nội đến năm 2020