Phật giáo tham gia bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu

Trong giới phật tử chúng ta ai cũng biết rằng đạo Phật không phải từ trên trời rơi xuống mà chính là được phát hiện trong lòng sự sống của nhân loại, để phục vụ cho nhân loại nên đạo Phật cũng chính là con đường giải quyết các vấn nạn toàn cầu cho nhân loại, trong đó có vấn nạn môi trường.

Title: 

Phật giáo tham gia bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu
Authors: Thích, Gia Quang
Keywords: Phật giáo
Bảo vệ môi trường
Biến đổi khí hậu
Issue Date: 2016
Publisher: Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam
Description: Tạp chí nghiên cứu Phật học - Số 1/2016 ; 3 tr. ; TNS08361
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53577
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Quản lý đội ngũ công chức, viên chức của Tổng cục Dự trữ Nhà nước

Study of eta-eta ' mixing from measurement of B-(s)(0) -> J/psi eta((')) decay rates

Xây dựng chiến lược phát triển cơ sở đào tạo tại miền Trung của Trường Đại học Nội Vụ Hà Nội đến năm 2020