Đánh giá ảnh hưởng của bức xạ radon tới hoạt động nhân sinh ở huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang

 Các hợp phần phóng xạ có mặt ở mọi nơi (trong đất, nước, không khí, nước uống, thức ăn, vật liệu xây dựng…) trong môi trường sống của con người. Chúng gây ra cho con ngƣời một liều chiếu bức xạ nhất định ở cả bên trong lẫn bên ngoài cơ thể. Một trong các liều chiếu bức xạ tự nhiên có ảnh hưởng lớn lên con người phải kể đến là radon và các sản phẩm phân rã. Đồng Văn là một trong bốn huyện của cao nguyên đá Đồng Văn thuộc tỉnh Hà Giang, đồng thời cũng là huyện cực bắc của Việt Nam nằm ở độ cao trung bình là 1200 m so với mặt nƣớc biển có diện tích 451,122 km2, trong đó
rừng núi đá vôi tự nhiên chiếm tới gần 75% đặc trƣng cho địa hình karst [4].Tại đây, người dân địa phương sinh sống và hoạt động sản xuất tập trung chủ yếu ở những vùng thấp như các hố sụt, những khu vực có thể tích lũy nồng độ radon ở mức cao.


Title: Đánh giá ảnh hưởng của bức xạ radon tới hoạt động nhân sinh ở huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang
Authors: Bùi, Thị Thanh Loan
Keywords: Bức xạ Radon
Hoạt động nhân sinh
Issue Date: 2017
Publisher: H.: ĐHKHTN
Description: 69 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54391
Appears in Collections:HUS - Master Theses

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Sự hài lòng của người dân với chất lượng của dịch vụ hành chính công (Nghiên cứu dịch vụ hành chính công tại văn phòng một cửa tỉnh Quảng Trị)

Xây dựng chiến lược phát triển cơ sở đào tạo tại miền Trung của Trường Đại học Nội Vụ Hà Nội đến năm 2020

Đo sự hài lòng của người dùng với hệ thống tin dựa trên web: Một nghiên cứu thực nghiệm: Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60480201