Dạy - học tiếng Việt và văn hóa Việt Nam tại Đài Loan: Thực trạng và kiến nghị giải pháp

Việc dạy- học tiếng Việt từ lâu đã là một nhu cầu thiết yếu của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Song thực tế cho thấy ngày càng phổ biến tình trạng thế hệ người Việt trẻ ở nước ngoài hầu như không nói được tiếng Việt. Đây là điều băn khoăn trăn trở của nhiều thế hệ người Việt sinh sống ở nước ngoài với mong muốn duy trì bản sắc văn hóa truyền thống đối với thế hệ tương lai. 
 
 
 
Title: 

Dạy - học tiếng Việt và văn hóa Việt Nam tại Đài Loan: Thực trạng và kiến nghị giải pháp
Authors: Nguyễn, Thị Thanh Hà
Keywords: Dạy học
Tiếng Việt
Văn hóa
Việt Nam
Đài Loan
Issue Date: 2013
Publisher: H. : ĐHQGHN
Description: 16 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25231
Appears in Collections:Việt Nam học (LIC)
 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Sự hài lòng của người dân với chất lượng của dịch vụ hành chính công (Nghiên cứu dịch vụ hành chính công tại văn phòng một cửa tỉnh Quảng Trị)

Xây dựng chiến lược phát triển cơ sở đào tạo tại miền Trung của Trường Đại học Nội Vụ Hà Nội đến năm 2020

Đo sự hài lòng của người dùng với hệ thống tin dựa trên web: Một nghiên cứu thực nghiệm: Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60480201