Về nhận định của Nhân Dân Nhật báo và Hoàn Cầu Thời báo đối với chuyến thăm Hoa Kỳ của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam

Trên cơ sở phân tích các bài viết trên hai tờ báo Nhân Dân Nhật báo (tương đương với báo Nhân Dân của Việt Nam) và Hoàn Cầu Thời báo trong khoảng thời gian từ mồng 6 đến 11 tháng 7 năm 2015 nhận định về chuyến thăm của Tổng Bí thư ĐCSVN Nguyễn Phú Trọng tới Hoa Kỳ, tác giả nêu lên nhận định của Trung Quốc về chuyến thăm của Tống Bí thư ĐCSVN Nguyễn Phú Trọng tới Hoa Kỳ nói riêng, và quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ nói chung.

Title: Về nhận định của Nhân Dân Nhật báo và Hoàn Cầu Thời báo đối với chuyến thăm Hoa Kỳ của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam
Authors: Nguyễn, Ngọc Anh
Keywords: Nguyễn Phú Trọng
Hoa Kỳ
Nhân Dân Nhật báo
Hoàn Cầu Thời báo
Issue Date: 2015
Publisher: H.: ĐHQGHN
Citation: tr. 18-27
Series/Report no.: Tập 31, Số 3;
Abstract: Trên cơ sở phân tích các bài viết trên hai tờ báo Nhân Dân Nhật báo (tương đương với báo Nhân Dân của Việt Nam) và Hoàn Cầu Thời báo trong khoảng thời gian từ mồng 6 đến 11 tháng 7 năm 2015 nhận định về chuyến thăm của Tổng Bí thư ĐCSVN Nguyễn Phú Trọng tới Hoa Kỳ, tác giả nêu lên nhận định của Trung Quốc về chuyến thăm của Tống Bí thư ĐCSVN Nguyễn Phú Trọng tới Hoa Kỳ nói riêng, và quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ nói chung
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/3822
ISSN: 0866-8612
Appears in Collections:Chuyên san Nghiên cứu nước ngoài

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Sự hài lòng của người dân với chất lượng của dịch vụ hành chính công (Nghiên cứu dịch vụ hành chính công tại văn phòng một cửa tỉnh Quảng Trị)

Xây dựng chiến lược phát triển cơ sở đào tạo tại miền Trung của Trường Đại học Nội Vụ Hà Nội đến năm 2020

Đo sự hài lòng của người dùng với hệ thống tin dựa trên web: Một nghiên cứu thực nghiệm: Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60480201