Nghiên cứu quản lý rủi ro thiên tai trong bối cảnh biến đổi khí hậu tại tỉnh Lào Cai, Việt Nam : Luận văn ThS. Biến đổi khí hậu (Chương trình đào tạo thí điểm)

Title: Nghiên cứu quản lý rủi ro thiên tai trong bối cảnh biến đổi khí hậu tại tỉnh Lào Cai, Việt Nam : Luận văn ThS. Biến đổi khí hậu (Chương trình đào tạo thí điểm)
Authors: Hoàng, Thị Hiền
Keywords: Biến đổi khí hậu;Quản lý rủi ro
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Trường Đại học khoa họcTự nhiên
Abstract: Lào Cai là một tỉnh miền núi biên giới phía Bắc Việt Nam có điều kiện tự nhiên đa dạng và phức tạp, mang nét đặc thù của một tỉnh miền núi. Trong những năm qua dưới tác động của biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh các hiện tượng thời tiết cực đoan và các loại hình rủi ro thiên tai như lốc xoáy, lũ lụt, lở đất, lũ quét, rét đậm rét hại kéo dài, cháy rừng quy mô lớn,… có xu hướng gia tăng cả về tần suất và cường độ. Nhằm nghiên cứu các loại hình thiên tai, đề xuất các biện pháp quản lý thiên tai trong bối cảnh biến đổi khí hậu tại tỉnh Lào Cai, đề tài tập trung vào 4 nội dung nghiên cứu chính:  Xác lập cơ sở lý luận của việc nghiên cứu rủi ro thiên tai trong bối cảnh biến đổi khí hậu tại không gian cấp tỉnh: tổng quan về cơ sở lý luận và mô hình nghiên cứu.  Nghiên cứu các nhân tố tác động đến rủi ro thiên tai và biến đối khí hậu tại tỉnh Lào Cai: phân tích các nhân tố dựa trên mối quan hệ tổng hợp, lựa chọn các nhân tố chủ đạo để giải thích nguyên nhân xảy ra thiên tai trên địa bàn nghiên cứu.  Nghiên cứu hiện trạng thiên tai và đánh giá các rủi ro thiên tai trong bối cảnh biến đổi khí hậu tại tỉnh Lào Cai: tìm hiểu các thiên tai thường gặp, đánh giá hiện trạng, phân tích xu thế diễn biến các loại hình rủi ro thiên tai.  Đánh giá năng lực quản lý rủi ro thiên tai của tỉnh Lào Cai, từ đó đề xuất các giải pháp quản lý rủi ro thiên tai trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Đề tài đã áp dụng các phương pháp nghiên cứu tổng hợp: thu thập xử lý số liệu thống kê thứ cấp, điều tra khảo sát thực địa, thành lập ma trận và các bảng hỏi phỏng vấn nhanh. Kết quả nghiên cứu đã phân tích được hiện trạng, giải thích nguyên nhân và cơ chế hình thành một số loại rủi ro thiên tai điển hình ở Lào Cai như lũ quét, lũ bùn đá, trượt lở đất đá,... Đồng thời nghiên cứu đã đánh giá, dự báo rủi ro thiên tai trong bối cảnh biến đổi khí hậu, đánh giá năng lực quản lý rủi ro thiên tai của tỉnh Lào Cai, từ đó đề xuất các giải pháp quản lý rủi ro thiên tai trên địa bàn nghiên cứu.
Description: 112 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60970
Appears in Collections:HUS - Master Theses

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Quản lý đội ngũ công chức, viên chức của Tổng cục Dự trữ Nhà nước

Study of eta-eta ' mixing from measurement of B-(s)(0) -> J/psi eta((')) decay rates

Xây dựng chiến lược phát triển cơ sở đào tạo tại miền Trung của Trường Đại học Nội Vụ Hà Nội đến năm 2020